Lög og reglugerðir

Um Orkustofnun

Lög um Orkustofnun, nr. 87/2003

Reglugerð um Orkustofnun, nr. 400/2009

Reglugerð um Orkusjóð, nr. 514/2003

Um niðurgreiðslur

Lög um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, nr. 78/2002

Reglugerð um framkvæmd laga um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, nr. 698/2013

Lög um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, nr. 98/2004

Reglugerð um viðmiðunarmörk vegna niðurgreiðslna dreifingarkostnaðar rafmagns í dreifbýli, nr. 697/2013

Um raforkumál

Raforkulög, nr. 65/2003

Reglugerð um framkvæmd raforkulaga, nr. 1040/2005

Reglugerð um kerfisstjórnun í raforkukerfinu, nr. 513/2003

Reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar, nr. 1050/2004

Reglugerð um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila samkvæmt raforkulögum, nr. 466/2003

Reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi, nr. 1048/2004

Lög um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum o.fl., nr. 30/2008

Reglugerð um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku, nr. 870/2016

EES-löggjöf - IV. Viðauki við EES-samninginn (orka)

Um auðlindamál

Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998

Reglur um veitingu leyfa til rannsókna og nýtingar á örverum sem vinna má á jarðhitasvæðum, nr. 234/1999

Reglur Orkustofnunar um viðbúnað og viðbrögð við jarðskjálftavá vegna losunar á vökva í jörðu um borholur, nr. OS-2016-R01-01

Vatnalög, nr. 15/1923

Lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001

Reglugerð um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 884/2011

Reglugerð um Kolvetnisrannsóknasjóð, nr. 39/2009, með síðari breytingum

Lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990

Um hitaveitur

Orkulög, nr. 58/1967

Um eldsneytismál

Reglugerð um söfnun gagna um innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti, nr. 365/2008

Önnur tengd lög

Lög og reglugerðir um orkumál og náttúruauðlindir af vefsíðu iðnaðarráðuneytis

Lög um náttúruauðlindir og orkumál af vefsíðu Alþingis